Missie & visie

Missie

Het Jeugdzorgcentrum biedt professionele maatzorg aan kinderen, jongeren en hun context die een moeilijke opvoedings- en leefsituatie doormaken. Samen werken we aan verandering en ontwikkeling om voor hen een zo positief mogelijk toekomstperspectief te bereiken.

Visie

 • Naar cliënten
  Vanuit kracht-, vraag- en netwerkgericht emancipatorisch en participatief werken bieden we optimale ontwikkelingskansen aan onze kinderen, jongeren, het gezin en hun netwerk.
 • Naar medewerkers
  Wij willen gedreven en talentvolle medewerkers aantrekken, ontwikkelen en behouden opdat zij voor onze kinderen, jongeren en hun context de meest kwalitatieve hulpverlening op maat kunnen realiseren vanuit betrokkenheid, engagement en professionele inzet met een warm hart.
 • Naar partners
  Wij zetten samenwerkingsverbanden op in functie van de cliënt om optimale ontwikkelingskansen te bieden.
 • Naar de samenleving
  Het Jeugdzorgcentrum wil een betekenis gevende organisatie zijn in de samenleving en wil meedenken in georganiseerde netwerken om zo samen de signaalfunctie op te nemen naar het beleid.
Scroll naar boven