WIE ZIJN WE

VZW Jeugdzorgcentrum is een organisatie die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren, hun gezin en context, die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Deze hulpverlening kan op verschillende manieren ingezet worden naargelang de noodzaak en naargelang de vraag van het gezin en de partijen die bij het gezin betrokken zijn.
VZW Jeugdzorgcentrum is erkend door het Ministerie van Welzijn, Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid. Wij zijn eveneens partner binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.

AFDELINGEN

HOE KOM JE BIJ ONS TERECHT?

Als ouder, jongere of hulpverlener kan je een beroep doen op één van de modules die onze organisatie aanbiedt. Afhankelijk van de modules kan je rechtstreeks of niet-rechtstreeks bij ons terecht:

Rechtstreeks toegankelijke modules

Wanneer contextbegeleiding, al dan niet in combinatie met dagbegeleiding in groep, het meest overeenstemt met de hulp die je nodig acht, kan je rechtstreeks bij ons terecht via het aanmeldingsformulier.

Rechtstreeks toegankelijke modules

Wanneer je een module verblijf, kamertraining of CBAW nodig acht kan je deze vraag niet rechtstreeks aan ons richten. Deze modules kunnen slechts ingezet worden met de goedkeuring van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT).

Om deze goedkeuring te verkrijgen dien je samen met een hulpverlener uit de brede instap (bijvoorbeeld een CLB, CAW, …) een digitale aanvraag te doen via een A-document. Dit document en de procedures hierrond zijn te vinden op de site van Vlaams Loket Jeudghulp (http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/).

Als er een consulent van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) betrokken is bij jouw gezin kan deze de aanvraag voor jou doen. Ook een jeugdrechter kan beslissen dat een niet-rechtstreeks toegankelijke module nodig is voor jouw gezin.

Zoek je meer informatie rond onze organisatie en onze manier van werken? Dan kan je los van het rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod steeds bij ons terecht. Contacteer ons.

Scroll naar boven