Historiek

In 1963 werd op initiatief van Z.E.H. KAREL HENKENS de grondslag gelegd van een tehuis voor verlaten jeugd te Kinrooi. Het ouderlijk huis van Z.E.H. Henkens, gelegen te Kinrooi, Hagendoorn, werd omgebouwd van een hoeve naar een vakantiehuis voor verlaten jeugd. Op 19 augustus 1963 namen de eerste jongens uit Wallonië hun intrek voor hun vakantie in het nieuwe vakantiehuis. De start van het jeugdtehuis in Kinrooi was genomen.

Door de benoeming van Z.E.H. Henkens tot pastoor te Grace-Hollogne zag hij het als een onmogelijke taak om het vakantiehuis verder uit te baten en hij besloot om er een tehuis van te maken voor sociaal- en familiaal gehandicapte jongeren. Bereidwillige handen hielpen hem met de vereiste bebouwing. Juffrouw Fina Jeurissen was bereid om de leiding van het Kinrooise tehuis op zich te nemen zodat op 1 april 1965 de deuren werden opengezet voor 6 kinderen van 5 tot 13 jaar. Geleidelijk steeg het aantal tot 16. Juffrouw Fina stond in voor alle werkzaamheden: koken, wassen, verstellen, recreatie, … alsook de administratie, voorgeschreven door het ministerie. Ze hield dit 10 jaar vol …

Ten einde erkenning en betoelaging van het ministerie te bekomen diende een VZW met het beheer van het gezinstehuis belast te worden. De statuten verschenen in het staatsblad op 21 februari 1966.

In de algemene vergadering van 19 april 1975 werd er een nieuwe beheerraad aangesteld en start er een grootscheepse actie voor integrale vernieuwing en uitbreiding van de gebouwen. Bij schenkingsakte van 16 juli 1975 draagt Z.E.H. Henkens zijn eigendom over aan de VZW. Tijdens de verbouwingswerken verbleven de kinderen in de oude Fraterschool te Maaseik en dit zou duren tot 15 april 1978. Het home kreeg de naam ‘Hagenhoven’ en het herbergde uitsluitend adolescente jongens.

 

Op 11 april 1981 werd ‘Relindis’ te Maaseik geopend dat toegankelijk is voor zowel jongens als meisjes vanaf 0 tot 21 jaar.

De VZW heeft zich in de loop der jaren alsmaar uitgebreid en gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van hulpverlening zoals: leefgroepwerking, individuele begeleiding, gezinsgericht werken, kamertraining en begeleid zelfstandig wonen.

In 1992 startte dagcentrum ‘Het Veer’ te Maaseik, deze semi-residentiële hulpverleningsvorm focust zich op een combinatie van groepsbegeleiding, individuele begeleiding, schoolbegeleiding maar hoofdzakelijk op de gezinsbegeleiding.

In Hagenhoven werd er bijgebouwd en zijn op 29 mei 1998 de deuren geopend van vier studio’s voor kamertraining voor jongeren vanaf 17 jaar wat als een goede voorbereiding dient op het zelfstandig wonen.

Met de komst van het decreet Rechtspositie binnen de Bijzondere Jeugdzorg hebben we gestaag de wachtlijst van Hagenhoven naar beneden zien gaan wat ook gevolgen had voor de bezetting. Jongeren kiezen er immers niet meer voor om ver afgelegen te wonen en verkiezen de stad boven het groen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de beslissing is genomen om Hagenhoven om te bouwen tot een huis voor -14 jarigen, die ruimte en groen nodig hebben om de spelen en te ravotten. De studio’s voor kamertraining bleven echter behouden. Relindis daar tegenover werd aangepast voor een + 14-jarigen groep, zowel voor jongens als meisjes. De verhuis is doorgegaan op 29 oktober 2010

In 2014 kregen we een bijkomende erkenning en werd een nieuwe leefgroep opgestart in Bree, Kajo. Kajo richt zich naar jongens en meisjes tussen 12 en 15 jaar. Er wordt eveneens kamertraining aangeboden voor jongens en meisjes vanaf 17 jaar.

In 2017 wijzigde de naam van VZW Jeugdtehuis naar Jeugdzorgcentrum VZW.

Scroll naar boven