CONTEXTBEGELEIDING

Contextbegeleiding

Wat

In jeugdhulp neemt de module contextbegeleiding een centrale plaats in. Deze module omvat alle begeleidingscontacten die plaatsvinden in het netwerk van een jongere. Afhankelijk van de vraag en doelstellingen worden verschillende personen en diensten betrokken bij de contextbegeleiding (bijvoorbeeld ouders, grootouders, familie, vrienden,  CLB, school, sporttrainer, …).

De contextbegeleider doorloopt samen met de jongeren en zijn/haar gezin het volledige traject binnen onze organisatie. De duur van de contextbegeleiding en de frequentie van de gesprekken hangen af van wat er voor het gezin nodig is en wat de doelstellingen zijn voor een gezin. De gesprekken gebeuren vaak aan huis.

Aangezien contextbegeleiding een centrale plaats inneemt in de jeugdhulp, vormt deze de basis van elke module binnen onze organisatie. Afhankelijk van de manier waarop de module wordt ingezet, is deze rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijk.

Rechtstreeks toegankelijk:

  • Contextbegeleiding
  • Contextbegeleiding in combinatie met dagbegeleiding in groep (dagcentrum)

Niet-rechtstreeks toegankelijk:

  • Contextbegeleiding in combinatie met verblijf (leefgroep of kamertraining)
  • Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW)

Meer info is terug te vinden onder de verschillende modules.

Hoe

De contextbegeleider luistert naar vragen en zorgen van jongeren, ouders en verwijzers. Samen met alle betrokkenen worden er begeleidingsdoelen opgesteld. Een contextbegeleider gaat op zoek naar de eigen krachten van gezinnen en kijkt samen hoe deze kunnen worden ingezet om de beoogde doelen te bereiken.

Aanmelden

Wanneer contextbegeleiding het meest overeenstemt met de hulp die je nodig acht, kan je rechtstreeks bij ons terecht. De module contextbegeleiding is namelijk rechtstreeks toegankelijk.

Ontdek meer
VERBLIJF
CONTEXT-BEGELEIDING
DAGBEGELEIDING IN GROEP
KAMERTRAINING
CONTEXTBEGELEIDING IN FUNCTIE VAN AUTONOOM WONEN

Scroll naar boven