VERBLIJF

Verblijf

Wat

Als het thuis echt niet meer lukt kunnen kinderen en jongeren tijdelijk in één van onze leefgroepen wonen. Ze wonen hier samen met andere kinderen en jongeren van hun leeftijd. Dit noemen we de module verblijf.

Wie

Binnen onze organisatie bieden we verblijfsmogelijkheden aan voor jongeren van 0 tot 20 jaar.
Elke afdeling heeft een eigen werking en doelgroep. De 3 afdelingen zijn: Hagenhoven in Kinrooi, Kajo in Bree en Relindis in Maaseik.

Meer info: zie afdelingen

Hoe

Afhankelijk van de situatie wordt bekeken hoe het verblijf van een kind of jongere er uit zal zien. Sommige jongeren verblijven elke dag in de leefgroep, ook in de weekends en/of vakanties. Andere jongeren zijn slechts enkele dagen aanwezig of gaan in de weekends en/of vakanties (gedeeltelijk) naar huis.

In de leefgroep verloopt alles volgens een vaste structuur van dagelijkse activiteiten: opstaan, samen ontbijten, naar school gaan, ontspannen, gaan slapen, … Er zijn individuele –en groepsmomenten voorzien. Er worden activiteiten aangeboden die de jongeren helpen in het ontwikkelen van de nodige vaardigheden. Jongeren gaan extern naar school of hebben een andere daginvulling.

Binnen de leefgroepen voor adolescenten wordt het aanbod afgestemd op de leeftijd van jongeren en de groei die ze doormaken op vlak van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en autonomie. We bieden verschillende modules aan die doorlopen kunnen worden in de weg naar zelfstandigheid: leefgroep, kamertraining en ten slotte CBAW (begeleid zelfstandig wonen).

Binnen de module verblijf is er een nauwe samenwerking van de individuele begeleider van de jongere en de contextbegeleider van het gezin. Er wordt samen met de ouders gezocht welke stappen ze kunnen ondernemen om terug beter hun rol als ouders te kunnen opnemen, om zo te zorgen dat het gezin terug samen thuis kan wonen. Samen wordt er stap voor stap gewerkt aan concrete doelen.

Ontdek meer
VERBLIJF
CONTEXT-BEGELEIDING
DAGBEGELEIDING IN GROEP
KAMERTRAINING
CONTEXTBEGELEIDING IN FUNCTIE VAN AUTONOOM WONEN

Scroll naar boven